Senior

XL-Omsorg er til for dig der ønsker et seniorliv på egne præmisser, samt ønsker selvbestemmelse og selvstændighed i eget liv. Der er fokus på din hverdag, dine behov og livsværdier. Din personlige hjemmehjælp tilrettelægges ud fra dine behov og ønsker.


Rengøring

Personlig pleje

Det gode måltid

Aflastning i eget hjen ved dement ægtefælle/ andre behov.

Rehabilitering i eget hjem